Uns dels projectes més sencills que he fet darrerament han estats uns cinturons de patchwork. No requereixen gran quantitat de tela, ni patrons i es fan de manera realitavement ràpida. Aquí vos deix un senzill tutorial per qui es vulgui animar a provar-ho.

Cinturó adult patchwork

Per ara no tinc fotos del procés però quan faci un altre cinturó penjaré les fotos concretes de les pases.

Aquests cinturons estan elaborats d’una part de davant (amb teles de diferents colors), una part de darrere (de loneta o cinta de cotó) i una buata entre les dues teles si és necessari.

Necessitats de tela:

Abans de començar hem de tenir dues coses en compte: l’amplada que volem que faci el cinturó (jo faig els infantils de 3 cm i els d’adult de 4 cm); i la llargada del cinturó, per la qual el millor es midar la cintura i afegir-hi un poquet més perquè es pugui fermar bé.

 1. Per la part del davant: trinxes de diferents teles (jo utilitz unes 4 – 5 teles diferents) de l’amplada del cinturó + 2 cm, fins que aconseguiguem la llargada desitjada. Concretament:
  • Cinturó infantil: trinxes de tela de 5 cm d’amplada (3 cm que farà el cinturó + 2 cm per doblegar) i de diferents llargades, entre 5 i 10 cm. La llargada total del cinturó haurien de ser uns 75 – 80 cm (s’ha de tenir en compte que es perdran uns 1,3 cm de cada tros de tela per cosir-les entre elles).
  • Cinturó adult: trinxes de tela de 6 cm d’amplada (4 cm que farà el cinturó + 2 cm per doblegar) i de diferents llargades, entre 5 i 10 cm.  La llargada total del cinturó haurien de ser uns 110 – 120 cm (s’ha de tenir en compte que es perdran uns 1,3 cm de cada tros de tela per cosir-les entre elles).
 2. Interior: buata de l’amplada que volem que faci el cinturó per la llargada. Aixi:
  • Cinturó infantil: 3 cm x 75 – 80 cm.
  • Cinturó adult: 4 cm x 100 – 120 cm.
 3. Part de darrere: loneta, per donar-li més consistència. Però es pot utilitzar la tela que volguem. Mides:
  • Cinturó infantil: 5 cm (3 cm + 2 cm per doblegar) x 75 – 80 cm.
  • Cinturó adult: 6 cm (4 cm + 2 cm per doblegar) x 100 – 120 cm.
 4. Civella o velcro.

L’interior i la part del darrere es poden substituir per una cinta de l’amplada del cinturó. Pot ser de cotó o sintètica, i com més gruixada més consistència li donarà, però pensau que s’ha de cosir amb la màquina. D’aquesta manera l’elaboració és més sezilla i ràpida.

És important rentar les teles abans de començar!!!! No volem que s’encueixin després quan rentem el cinturó ni destenyeixin.

Muntatge:

Vos pos unes fotos dels cinturons acabats perquè tingueu una referència del que vos estic parlant. Mes endavant posaré fotos de cada passa.

Cinturó infantil patchwork blau

Cinturó infantil patchwork rosa

 1. Elaboram la part de davant. Posam els trossos de tela que hem fet abans cara bona amb cara bona i cosim amb el peu de patchwork a 1/4″ (uns 0,65 cm). Si no teniu aquest peu agafau una referència del peu o la màquina i cosir paral·lel a la vorera de la tela. Anam unint tot els trosos combinant-los com volguem fins a tenir la llargada desitjada.
 2. A cada una de les unions dels trossos anteriors els hi feim un ripunt a la part del damunt a uns 3 mm de la unió per donar-li consistència al cinturó. Fer-los sempre a la mateixa banda del ripunt d’unió, dreta o esquerra, i doblegar els sobrants de tela de la unió cap a la mateixa part perquè quedin travats amb aquest ripunt.
 3. Doblegam 1 cm cap a dins, amb la planxa, les voreres de la part elaborada anteriorment .
 4. Colocam la buata centrada a la part interior de la tela que volem posar a la part del darrer. Ens quedarà 1 cm de tela al voltant de la buata. Doblegar aquest centímetre cap a la part de dins, planxant. Si es posa cinta enlloc de buata+tela no fa falta aquesta passa.
 5. Unim les parts. Colocam la part de davant sobre la buata+tela de la part de darrers (o la cinta) i feim un ripunt per unir les capes el més aprop possible de la vorera al voltant del cinturó. Per fer aquest ripunt jo solc utilitzar el peu de doble arrossegament, ja que la gruixa a cosir es considerable.
 6. Feim uns ripunts interiors perquè quedin més unides les parts del cinturó. Poden ser ripunts rectes al llarg del cinturó o un abuatat lliure.
 7. Si es vol posar velcro enlloc de civella, a la passa anterior colocam un trossent de velcro (la part més rugosa) petit (uns 4-5 cm) a un cap del cinturó a la part de davant i a l’altra cap del cinturó posar un trinxa més larga (uns 15 cm) de velcro (la part més suau) a la cara de darrere del cinturó.
 8. Col·locar la civella a uns dels caps del cinturó si no s’ha posat velcro.

I ja el tenim acabat!! Esper que aquest tutorial vos sigui d’uitlitat i per qualsevol qüestió posau-vos en contacte amb jo!!